Over Ter Weel

Personeelssamenstelling

De kwaliteit en houdbaarheid van de langdurige zorg versterken en verbeteren. Dat is waar het landelijke programma 'Waardigheid en trots' over gaat. Speerpunten zijn: kwaliteit van zorg bekijken door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open hebben voor mantelzorgers, werken met trotse zorgverleners en ruim baan maken voor goede verpleeghuizen met ambitie. Het sluit aan bij de visie van Zorggroep Ter Weel. Op 1 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht gegaan. In het kwaliteitskader staan verschillende richtlijnen waar zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden aan moeten voldoen. De kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel bij Zorggroep Ter Weel. Hieronder leest u hoe wij omgaan met de richtlijnen van het kwaliteitskader op het gebied van voldoende en bekwaam personeel.

 

Onze visie

In de zorg die wij bieden staan zelfregie en het netwerk van de cliënt centraal. Ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag hebben een eigen verantwoordelijkheid. Onze zorgprofessionals helpen hen vaardigheden te leren waarmee ze in staat zijn hun leven vorm te geven. Onze medewerkers ondersteunen cliënten in wat ze zelf kunnen, al dan niet met inzet van hun eigen sociale netwerk. Dat geldt voor alle levensterreinen, zoals wonen, ontmoeten en meedoen, vrije tijd en dagbesteding, leren en ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en zich daar waar nodig/mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

Aandacht, aanwezigheid & toezicht

Er is altijd een zorgprofessional in de nabijheid om aandacht te geven en toezicht te houden. In de drukke ochtendsituatie worden tijdens de (brood)maaltijden (extra) medewerkers ingezet om dit ook dan voldoende te kunnen bieden. Daar waar mogelijk wordt dit ondersteund door vrijwilligers/mantelzorgers. Naast een veilige woonomgeving bieden wij onze cliënten zinvolle dagbesteding. Onze welzijnscoaches inventariseren wensen op het gebied van dagbesteding en welzijn, begeleiden en coachen betrokken medewerkers, mantelzorgers en familie van de betreffende cliënten.

 

Zorggroep Ter Weel zet in het optimaliseren van een goede samenwerking tussen cliënt, familie/mantelzorg, vrijwilligers, het actief (potentieel) netwerk en professionals. Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. In 2017 is onze Excellente Gastvrijheid gewaardeerd met vier sterren door het waarderingssysteem Gastvrijheidszorg met Sterren.

 

Specifieke kennis & vaardigheden

Het verlenen van zorg is onlosmakelijk verbonden met een juiste deskundigheid. Deskundigheidsbevordering heeft daar waar nodig de focus. Vanuit 'Waardigheid en trots' worden medewerkers op dit moment geschoold o.a. op het gebied van Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie. Met als doel kennis te vergroten en meer nadruk te leggen op het onderdeel 'belevingsgerichte zorg'.

 

Reflectie, leren & ontwikkelen

De ambitie is dat Zorggroep Ter Weel met een cultuur gericht op leren en het bewust inzetten van middelen voor leren en kennisdeling voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening voor cliënten.

 

Personeelssamenstelling

Binnen Zorggroep Ter Weel werken 950 medewerkers. Daarvan werken er ongeveer 700 in de directe verpleeghuis- verzorgingshuiszorg. Onderstaande tabel laat een overzicht zien van het aantal medewerkers per functieniveau.

 

Functienaam

Niveau

Hoeveelheid

Eerst verantwoordelijk verzorgenden (evv’ers)

MBO/HBO

18

Gespecialiserd verzorgenden Psychogeriatrie (GVP’ers)

MBO/HBO

19

Verpleegkundigen voor o.a. vaste nachtdiensten

HBO

45

Verzorgenden

MBO

500

Welzijnsmedewerkers

MBO

60

Paramedische dienst

MBO/HBO/Academisch geschoold

33

Niet-zorggerelateerde medewerkers

MBO/HBO/Academisch geschoold

212

 

Naast de zorgprofessionals wordt er binnen de verpleeghuiszorg aan gemiddeld 80 stagiaires ruimte geboden het beroep te leren en zetten ruim 870 vrijwilligers zich in voor het welzijn van onze cliënten.

 

Juli 2017