Over Ter Weel

Ondernemersplan 2016-2018

Opveren & Innoveren

In het Strategisch Ondernemersplan 2016-2018 anticipeert Zorggroep Ter Weel op trends en ontwikkelingen die er op de organisatie afkomen, zoals de vergrijzing en de ontgroening in Zeeland, de participatiesamenleving en de technologische ontwikkelingen. De herstructurering van de langdurige zorg vraagt om nieuwe zorg- en dienstenarrangementen, die aansluiten op het langer thuis wonen. Flexibiliteit, creativiteit en risico’s durven nemen worden belangrijke drijfveren.

 

‘Verbindend ondernemen’ wordt voor Zorggroep Ter Weel een speerpunt de komende jaren. Daartoe heeft zij vijf product-marktcombinaties ingericht, waar de verschillende dynamische ondernemersplannen in ondergebracht kunnen worden:

 

Ter Weel Zorg

Als intramurale zorg noodzakelijk is, dan biedt Zorggroep Ter Weel een hoogwaardig begeleidings- en behandelaanbod binnen kleinschalige woongroepen die doelgroepgericht zijn samengesteld. De eigen regie van de cliënt, belevingsgerichte zorg, gelijkwaardigheid, veiligheid en respect zijn hierbij sleutelbegrippen.

 

Ter Weel Wonen

Wonen in of nabij de zorgcentra van Zorggroep Ter Weel betekent dat de oudere (zelfstandig) woont in een prettige, comfortabele woonomgeving met zorg en service op afroep. De cliënt koopt zelf de benodigde zorg-, service- en welzijnsarrangementen in.

 

Ter Weel Gemak

Zorggroep Ter Weel ondersteunt (kwetsbare) ouderen actief in het zelfstandig thuis blijven wonen door allerlei (gemak)diensten aan te bieden. U kunt hierbij denken aan Maaltijd Thuis, boodschappen bezorgservice, was- en strijkservice en personenvervoer naar activiteiten.

 

Ter Weel Actief

Alle woonzorgcentra van Zorggroep Ter Weel zijn voor de wijk- en dorpsbewoners een gastvrij ‘beweeg-, service-, activiteiten- en ontmoetingscentrum’, waarvan zij als pashouders of bezoekers zoveel mogelijk gebruik kunnen maken.

 

Ter Weel Kennis

Zorggroep Ter Weel wil zich ontwikkelen tot een lerende onderneming waar kennis delen en leren van ervaringen centraal staan en waar medewerkers en vrijwilligers zich ontwikkelen tot ambassadeurs van de onderneming.

 

Document

Strategisch Ondernemersplan 2016-2018

Samenvatting