Over Ter Weel

Kwaliteit

Kwaliteit in Zorggroep Ter Weel

 

Het bieden van kwaliteit van zorg- en dienstverlening is een speerpunt van beleid voor Zorggroep Ter Weel. De organisatie past haar producten en diensten voortdurend aan op de veranderende vraag van de cliënt. Hoewel een kwaliteitscertificaat verplicht wordt gesteld door de overheid, ziet Zorggroep Ter Weel dit vooral als een mogelijkheid om aan te tonen dat de organisatie zich tot het uiterste inspant om aan de wensen van de cliënt te voldoen. In 2009 heeft Zorggroep Ter Weel als kroon op het werk van alle medewerkers het volledige HKZ-kwaliteitscertificaat behaald en vinden regelmatig tussentijdse beoordelingen plaats. Aan toekomstige cliënten biedt het certificaat een basisgarantie voor kwaliteit.

 

Afgelopen jaar is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ gepresenteerd. Het kader beschrijft voor de hele sector en alle betrokken partijen  wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.  Hierbij is de cliënt het vertrekpunt. De cliënt bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven.  Het kader geeft opdrachten aan zorgverleners en organisaties om samen de kwaliteit te verbeteren, het lerend vermogen te versterken en is bedoeld als uitgangspunt voor interne en externe verantwoordingsgesprekken.

 

Zorggroep Ter Weel is afgelopen jaar aan de slag gegaan met het opstellen van een kwaliteitsjaarplan en ontwikkelplannen per locatie om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening structureel te verbeteren.

 

Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2017 van Zorggroep Ter Weel.

 

Klik hier voor het kwaliteitsjaarplan 2018 van Zorggroep Ter Weel.

 

Het document bevat geen bijlagen, deze zijn op te vragen bij de kwaliteitsfunctionaris.