Over Ter Weel

Informatiebeveiliging

Zorggroep Ter Weel gaat zorgvuldig om met alle gegevens die worden beheerd. Dit geldt voor informatie die in de computers is opgeslagen, maar ook voor informatie die wordt opgeschreven en/of besproken. Er vinden regelmatig besprekingen plaats, onder andere over cliënten, en hier gaat het vaak om privacygevoelige informatie. Bij Zorggroep Ter Weel hebben we afgesproken dat:

 

  • We niet onderling in de gangen of in de huiskamer praten over een cliënt
  • We geen uitgeprinte privacygevoelige informatie laten rondslingeren
  • We geen gegevens over medicijngebruik openlijk op de afdeling laten liggen
  • We de computer vergrendelen en ons kantoor afsluiten als we er niet zijn
  • We, wanneer we iets met een cliënt willen bespreken, dit op zijn/haar kamer doen

 

Voor familie/contactpersonen van cliënten is het ook prettig wanneer zij iets willen bespreken met medewerkers van de zorg, dat dit in een aparte ruimte gebeurt, waar men niet gestoord wordt. Hier proberen we altijd aan te voldoen.

 

Hoe kunt u ons als familielid/contactpersoon helpen?

Vindt u dat medewerkers niet zorgvuldig omgaan met de privacy van uw familielid, spreekt u de medewerker hier dan gelijk op aan. Hier leren wij ook van en het maakt ons meer bewust. Het gaat doorgaans om kwetsbare ouderen die in Zorggroep Ter Weel wonen. Zij kunnen niet altijd voor zichzelf opkomen. Wij willen dat zij zich veilig voelen en hun privacy gewaarborgd is. Hier kunt u ons bij helpen door bijvoorbeeld niet openlijk met anderen over uw familielid of over mede-cliënten van uw familielid  te  praten. Ook buiten Zorggroep Ter Weel is het belangrijk dat we, als we iets over cliënten vertellen, we dit respectvol doen en met aandacht voor hun privacy. Zo willen wij het zelf ook graag, wanneer anderen over ons praten.

 

Heeft u zelf ideeën of suggesties: deze zijn altijd welkom. U kunt ze doorgeven aan de teamleider van de betreffende afdeling. Een uitgebreide toelichting op privacyregels en -rechten is opgenomen in onze privacyverklaring.