Over Ter Weel

Geschillencommissie

Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de Geschillencommissie.

 

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) van start gegaan. De commissie is een gezamenlijk initiatief van BO Geboortezorg, LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond en ActiZ. De nieuwe commissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. De nieuwe geschillencommissie VVG is deels een voortzetting van de Geschillencommissie VVT die al sinds 1 januari 2011 werkzaam was. De nieuwe Geschillencommissie VVG werkt echter ook regionaal, waardoor cliënten en zorgorganisaties ‘dichtbij huis’ door de geschillencommissie gehoord kunnen worden. Zo is een van de regionale zitting locaties Middelburg/Goes.

 

Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de Geschillencommissie VVG. De geschillencommissie behandelt alle door cliënten van de zorgaanbieder aan haar voorgelegde geschillen over gedragingen van de zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening in de zin van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht of indien zij de cliënt niet ontvankelijk verklaart in diens klacht. U moet altijd eerst zelf proberen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen of door bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Vaak zal dit ook lukken. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de door u geleden schade vergoed willen hebben.

 

Als u het met de zorgaanbieder niet eens wordt over de oplossing van het geschil, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie VVG. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.degeschillencommissiezorg.nl