Over Ter Weel

Cliëntenraad

Medezeggenschap, omdat uw opmerking ons gratis advies is! 

Bestuur en directie van Zorggroep Ter Weel hechten sterk aan inspraak en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers. Een goed werkend orgaan dat deze medezeggenschap regelt is daarbij onontbeerlijk. Om die reden zijn in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorggroep Ter Weel, in enkele gevallen zelfs al meer dan twintig jaar, cliëntenraden actief. De cliëntenraad is een adviserend orgaan en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

 

De wetgever heeft de inspraak- en medezeggenschapsaangelegenheden vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Hierin zijn de regels voor en bevoegdheden van cliëntenraden van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg beschreven. Zo bestaat er een adviesrecht, een verzwaard adviesrecht, een instemmingsrecht, het recht op informatie en het recht om een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen. Er is sprake van een nieuw wetsvoorstel, de Wet cliëntenrechtenzorg. Dit voorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

 

Binnen Zorggroep Ter Weel zijn de cliënten per locatie vertegenwoordigd in een locale cliëntenraad. De locale cliëntenraad behartigt de locale belangen en onderhoudt daartoe de contacten met de leidinggevenden van het betreffende zorgcentrum. Om de communicatie tussen de cliëntenraden van de locaties onderling en de directie te vergemakkelijken, is er een Centrale Cliëntenraad. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de locale cliëntenraden en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners van de totale zorggroep. Bij interesse kunt u de raad altijd bereiken via het volgende emailadres: cr AT terweel DOT nl.

 

De centrale cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:
 
- Peter Pellegrino, voorzitter cliëntenraad Gasthuis
- Eltjo Buringh, voorzitter cliëntenraad Moerzicht, tevens contactpersoon cliëntenraad Hof Cruninghe
- Harry Schrik, voorzitter cliëntenraad Krabbendijke en De nieuwe Vliedberg
- Vacature, voorzitter cliëntenraad Randhof
- Jules van Binsbergen, voorzitter cliëntenraad Maria-Oord
- Jos van Heijst, voorzitter cliëntenraad Ter Weel Goes, tevens voorzitter centrale cliëntenraad
 

Folder

     Samenstelling cliëntenraad Ter Weel Goes

     Samenstelling cliëntenraad Randhof