Over Ter Weel

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van beide partijen. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing, ongeacht de zorg die de cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als de cliënt een specifieke soort zorg krijgt.

 

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door ActiZ en BTN (names de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

 

Algemene Voorwaarden Wet langdurige zorg (Wlz) / zorgverzekering

Algemene Voorwaarden Maatwerkvoorziening en maatschappelijke ondersteuning

 

Folder

Algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)