Over Ter Weel

Aanvullende diensten

Zorggroep Ter Weel biedt een aantal diensten die niet vergoed worden door de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit worden aanvullende diensten genoemd.

 

In onze prijslijst aanvullende diensten kunt u zien wat u betaalt als u gebruikmaakt van aanvullende diensten. Bijvoorbeeld wat u betaalt voor een internetverbinding of voor het laten wassen van kleding. Op deze manier kunt u vooraf bepalen van welke dienst u gebruik wilt maken en wat het kost.

 

Wlz-kompas

Zorginstituut Nederland heeft een Wlz-kompas ontwikkeld. In het Wlz-kompas staat informatie over de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).