Nieuws

Maart 2015

Download

Maart 2015 (pdf)

Voor u ligt alweer het eerste nummer van de vierde jaargang van Ter Weel Bouwt. U leest het goed: de vierde jaargang! Zorggroep Ter Weel is voor het vierde jaar bezig met het omvangrijke bouw- en verbouwtraject om de gebouwen te moderniseren en aan te passen aan de huidige eisen. En dat terwijl de wereld om ons heen steeds sneller lijkt te veranderen.

 

Een gebouw werd vroeger voor een levensduur van 50 jaar gebouwd, nu is dat nog maar 30 jaar. Ook in de zorg verandert er veel. Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor de intramurale zorg meer bestemd wordt voor de complexe en de zwaardere zorg. Ook dat heeft gevolgen voor de inrichting en de gebruiksgemakken van de nieuwe gebouwen.

 

Dat overziend, is het maar goed dat Ter Weel de opwaardering van de gebouwen voortvarend heeft opgepakt. De nieuwe gebouwen voldoen aan de hogere eisen van privacy, gebruiksgemak en inzet technologie. Zorgappartementen kunnen worden omgebouwd naar gebruik voor psychogeriatrie of somatiek, kunnen deels afgesloten worden als dat nodig blijkt te zijn, maar kunnen ook weer als woonappartementen verhuurd worden.

 

Scheiden van wonen en zorg, all inclusive verzorgd wonen voor ouderen, is een nieuwe ontwikkeling waar we ons op gaan richten. In deze bouwspecial kunt u hier meer over lezen met betrekking tot de plannen voor Nieulande in Krabbendijke.

 

In Rilland worden twintig huurappartementen gebouwd door R&B Wonen. Zorggroep Ter Weel gaat op de benedenverdieping drie woongroepen van zes psychogeriatrische cliënten huisvesten. De huurappartementen kunnen, als bewoners dat wensen, op het zorgoproepsysteem van Ter Weel aangesloten worden. Er komt een ontmoetingsruimte/ restauratieve voorziening, waar ook wijkbewoners gebruik van kunnen maken en er komt  een servicepunt voor de bibliotheek.

 

De bouw van Abbekindershof is volop in gang. In dit gebouw nemen de somatische cliënten van De Schenge straks hun intrek. Deze appartementen zijn voorzien van een apart ontworpen badkamer, waarin zowel de kledingkasten als het keukenblok geïntegreerd zijn. Deze appartementen worden voorzien van een tilliftsysteem aan het plafond.

 

Tot slot zijn in februari de groepswoningen bij Maria-Oord in Hansweert in gebruik genomen door cliënten uit Emergis. Deze mensen hebben een langdurig psychiatrisch verleden en kunnen op deze manier begeleid kleinschalig wonen. Ook dit bouwconcept is te gebruiken voor andere doelgroepen.

 

Coby Traas,

Bestuurder Zorggroep Ter Weel