Nieuws

't Klinket

Nummer 1 - Maart 2017

Het voorjaar komt er weer aan, misschien kunt u deze uitgave van ‘t Kinket heerlijk in de voorjaarszon lezen. Intussen genieten van alle bloemen die gaan bloeien en bomen die uitlopen.

 

We hebben weer tal van onderwerpen, zoals samenwerking met de dagbesteding van Gors, ondernemersplannen van studenten van de HZ en een moeilijk te bespreken onderwerp, ouderenmishandeling. We nemen een kijkje in het leven van cliënten en medewerkers. Marlize en Annemarie vertellen over het exposeren bij Ter Weel.

 

Helaas heeft Rinus Antonisse aangegeven te stoppen als redacteur, ook langs deze weg willen wij Rinus bedanken voor zijn jarenlange zeer gewaardeerde bijdrage aan de samenstelling van ’t Klinket.

 

We zijn op zoek naar een nieuwe redacteurs en denken dan bijvoorbeeld aan een medewerker uit de zorg. Maar het kan natuurlijk ook een vrijwilliger of familielid zijn. Als jij / u het leuk vindt om te schrijven, de vertelkunst een beetje meester bent, stuur een mail naar pr AT terweel DOT nl.

 

Veel leesplezier en een mooi voorjaar toegewenst!

 

Helma Telleman

hoofdredacteur

Van de redactie

 

Op de voorpagina ziet u een foto van een zogenaamd ‘Klinket’. Een klinket is een kleinere deur in een grotere deur, zoals schuurdeuren. Zo kunnen mensen er in en uit zonder de grote deuren te hoeven openen. Men ziet dit vaak in de stallen en schuren van boerderijen of bij sommige garagedeuren. Deze naam is in het verleden voor het Ter Weel magazine gekozen, omdat het blad als een doorgeefluik haar informatie doorgeeft.

 

We gaan met deze uitgave van ’t Klinket afscheid nemen van deze opzet. Het komende magazine zal een samensmelting worden van diverse uitgaven. Zo kennen we naast ’t Klinket ook Ter Weel Onderneemt en we gaan weer starten met bouwwerkzaamheden en Ter Weel Bouwt zou dan ook weer kunnen verschijnen. Daarom kiezen we er nu voor om de  informatie vanuit de organisatie, locaties, bouwnieuws en nieuws vanuit de ondernemersplannen te bundelen in één uitgave.

 

Deze laatste uitgave van ‘t Klinket ‘blikt’ onze bestuurder terug op afgelopen jaar en geeft een kleine inkijkje naar het jaar 2018. Willy Beks, specialist ouderengeneeskunde, was gastspreker op een symposium … naam en vertelt over het vroegtijdig plannen van zorg bij mensen met dementie. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers vertellen over hun leven en werkzaamheden. De tuin van Krabbendijke is omgetoverd tot een groen paradijs en wensen van cliënten gaan in vervulling met de bijdrage van Waardigheid & Trots.

 

Als redactie kunnen we weer trots zijn op een uitgave met vele uiteenlopende onderwerpen. Dank aan Ineke van de Linde die de eindredactie verzorgt.

 

Alle lezers bedankt voor uw aandacht in de afgelopen jaren en graag tot ziens in de nieuwe uitgave.

 

Hartelijke groet,

 

Helma Telleman

Hoofdredacteur