Nieuws

't Klinket

Nummer 4 - Oktober 2016

Extra uitgave over de brand in Nieulande

 

Zondag 28 augustus 2016 is een dag die bij Zorggroep Ter Weel in het geheugen gegrift zal staan als de ‘dag van de brand’ in zorgcentrum Nieulande te Krabbendijke.

 

Een trieste gebeurtenis, die bij velen een diepe impact heeft gehad. Bij de families van de cliënten die hierbij omgekomen zijn, maar ook bij de medewerkers en alle hulpdiensten die zich ter plaatse hebben ingezet om erger te voorkomen. Een nachtmerrie, die geen organisatie mee wil maken, maar dan toch werkelijkheid wordt…

 

De saamhorigheid van de dorpsgemeenschap, die bleek uit de spontane hulp die geboden werd bij de evacuatie van de cliënten en de dagen erna bij de opvang van cliënten en medewerkers, was groot en hartverwarmend. Er is door iedereen goed gehandeld, zowel in de eerste alarmering als de opvang en de evacuatie van slachtoffers en cliënten. Grote waardering voor iedereen die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen.

 

Om deze zwarte dag en de week na de brand in beeld te brengen, heb ik een dagboek geschreven. Voor mezelf om vast te leggen wat er allemaal is gebeurd, maar mogelijk helpt het ook cliënten, familie en medewerkers bij de verwerking. Aangevuld met interviews, een in memoriam van de overledenen, foto´s en persberichten brengen we deze speciale uitgave van ‘t Klinket uit. Uit eerbetoon aan de overleden cliënten en als herinnering aan deze meer dan tragische gebeurtenis in de geschiedenis van Zorggroep Ter Weel.

 

Coby Traas,

Bestuurder Zorggroep Ter Weel

Van de redactie

 

Op de voorpagina ziet u een foto van een zogenaamd ‘Klinket’. Een klinket is een kleinere deur in een grotere deur, zoals schuurdeuren. Zo kunnen mensen er in en uit zonder de grote deuren te hoeven openen. Men ziet dit vaak in de stallen en schuren van boerderijen of bij sommige garagedeuren. Deze naam is in het verleden voor het Ter Weel magazine gekozen, omdat het blad als een doorgeefluik haar informatie doorgeeft.

 

We gaan met deze uitgave van ’t Klinket afscheid nemen van deze opzet. Het komende magazine zal een samensmelting worden van diverse uitgaven. Zo kennen we naast ’t Klinket ook Ter Weel Onderneemt en we gaan weer starten met bouwwerkzaamheden en Ter Weel Bouwt zou dan ook weer kunnen verschijnen. Daarom kiezen we er nu voor om de  informatie vanuit de organisatie, locaties, bouwnieuws en nieuws vanuit de ondernemersplannen te bundelen in één uitgave.

 

Deze laatste uitgave van ‘t Klinket ‘blikt’ onze bestuurder terug op afgelopen jaar en geeft een kleine inkijkje naar het jaar 2018. Willy Beks, specialist ouderengeneeskunde, was gastspreker op een symposium … naam en vertelt over het vroegtijdig plannen van zorg bij mensen met dementie. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers vertellen over hun leven en werkzaamheden. De tuin van Krabbendijke is omgetoverd tot een groen paradijs en wensen van cliënten gaan in vervulling met de bijdrage van Waardigheid & Trots.

 

Als redactie kunnen we weer trots zijn op een uitgave met vele uiteenlopende onderwerpen. Dank aan Ineke van de Linde die de eindredactie verzorgt.

 

Alle lezers bedankt voor uw aandacht in de afgelopen jaren en graag tot ziens in de nieuwe uitgave.

 

Hartelijke groet,

 

Helma Telleman

Hoofdredacteur