Nieuws

Reactie op berichtgeving PZC 06-02-2019

Reactie op berichtgeving PZC 06-02-2019

Op woensdagavond 6 februari 2019 heeft de PZC een bericht gepubliceerd n.a.v. een tip over achtergebleven archiefmateriaal in de kelder van Vredelust te Yerseke.

 

Wij betreuren ten zeerste dat er oud archiefmateriaal is aangetroffen in een pand dat in ons eigendom is geweest. Dit archiefmateriaal van Stichting Instelling voor Bejaardenzorg Yerseke is vanwege de fusie met Zorggroep Ter Weel in 2005, in ons beheer gekomen. Tijdens de verhuizing van Vredelust naar Moerzicht in 2010 is al het archiefmateriaal grondig uitgezocht. Al het actuele archiefmateriaal van onze zorggroep is meeverhuisd naar de nieuwe locatie.

 

Het oude archiefmateriaal bestaat uit documenten van Stichting Instelling voor Bejaardenzorg Yerseke uit de periode vóór 1995, waarvan de bewaartermijn van 10 jaar reeds verstreken is. Het materiaal stond in een archiefruimte in de kelder van het gebouw. Dit gebouw is altijd afgesloten en beheerd geweest door een erkend bedrijf en inmiddels in eigendom overgedragen. Het was onze verantwoordelijkheid om het oude archiefmateriaal destijds te vernietigen. Dit is door een nog onbekende reden niet gebeurd en hier nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor. 

 

Zorggroep Ter Weel heeft hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij nemen bij onze vervolgstappen de regels in acht die vanuit het AP zijn opgesteld. Wij zijn verplicht om melding te maken bij alle betrokkenen van het incident. Omdat dit individueel een onmogelijke inspanning vergt, doen wij dit middels deze officiële verklaring.

 

Ondanks dat de risicobeoordeling uitwijst dat er géén nadelige gevolgen zijn voor de betrokkenen, willen wij middels deze weg onze oprechte excuses aanbieden. Het oude archiefmateriaal zal, in afwachting van een reactie van het AP, vernietigd worden door een daartoe bevoegde instantie.

 

 

Coby Traas, Bestuurder Zorggroep Ter Weel

Terug naar overzicht