Locaties

Dagverzorging

Het zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen zal voor veel mensen de hoogste prioriteit hebben. Soms doen zich echter situaties voor die het thuis functioneren belemmeren.

 

Dagverzorging is bedoeld voor ouderen die door stoornissen begeleiding nodig hebben bij matig tot ernstige beperkingen. U kunt hierbij denken aan:

  • Sociale redzaamheid: de mogelijkheid tot het aangaan van sociale contacten en het vormgeven van een eigen leven;
  • Bewegen en verplaatsen: als zelfstandig voortbewegen binnen- en buitenshuis een probleem is;
  • Probleemgedrag: waardoor de zorg een te zware belasting is voor de verzorgende partner of familieleden;
  • Psychisch functioneren: waarbij stoornissen in denken, concentratie en waarneming aanwezig zijn;
  • Geheugen en oriëntatiestoornissen: waarbij er problemen zijn met de oriëntatie in tijd, plaats en persoon.

 

Uiteraard zijn er nog meer situaties te benoemen die het thuis functioneren matig tot ernstig kunnen belemmeren.

 

Bij de dagverzorging treft u andere ouderen die in dezelfde positie verkeren. Onder deskundige leiding vinden verschillende creatieve en ontspannende activiteiten plaats. De locatie is huiselijk ingericht en het dagprogramma afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de bezoekers. Voor de bezoekers van de dagverzorging wordt een warme middagmaaltijd verzorgd.

 

Zorggroep Ter Weel biedt dagverzorging aan op de volgende locaties:

 

Om voor dagverzorging in aanmerking te komen dient u een aanvraag in te dienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kunt u zelf doen, maar om de aanvraag te bespoedigen kan het ook door een van de medewerkers van het opnamebureau van Zorggroep Ter Weel worden gedaan. Na aanmelding neemt een vertegenwoordiger van het CIZ contact met u op en bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor dagverzorging.

 

Meer informatie

Download hier de brochure dagverzorging.