Locaties

Dagbehandeling psychogeriatrie

Als u ouder wordt, kunt u te maken krijgen met geestelijke problemen. Problemen die u soms in het dagelijks leven hinderen om zelfstandig goed te kunnen functioneren. Familie, vrienden en medewerkers van de thuiszorg zijn een belangrijke bron van hulp. Maar soms is dat niet voldoende. Zorggroep Ter Weel biedt dagbehandeling psychogeriatrie aan in Zorgcentrum Ter Weel Goes.

 

Ouderen met geheugenproblemen en mensen waarbij sprake is van dementie vormen de belangrijkste doelgroepen. De dagbehandeling psychogeriatrie biedt trainingen aan die er voor zorgen dat mensen beter gaan functioneren en leren omgaan met hun vergeetachtigheid. Indien er sprake is van een gevorderd stadium van dementie dan is het bieden van structuur in het dagelijks leven het voornaamste doel.

 

In overleg met uw huisarts of specialist kunt u een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit orgaan beoordeelt of u in aanmerking komt voor dagbehandeling.

 

Meer informatie

Download hier de brochure Dagbehandeling pschychogeriatrie