Locaties

Verzorgingshuiszorg

In een verzorgingshuis wonen mensen die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Het verzorgingshuis biedt verzorging, niet-complexe verpleging of begeleiding, in verband met lichamelijke, psychogeriatrische of psychosociale problemen door ouderdom. De zorg- en dienstverlening is erop gericht om de zelfredzaamheid van de bewoner zo lang mogelijk te behouden.

Zorggroep Ter Weel beschikt over vijf verzorgingshuizen.