Locaties

Kleinschalige verpleeghuiszorg

Ieder mens woont het liefst in zijn eigen huis, ook wanneer hij zorg nodig heeft. Maar voor mensen met dementie kan het moment komen, waarop dat niet langer mogelijk is. Kleinschalige verpleeghuiszorg is zorg die geboden wordt aan mensen met dementie in een huiselijke en herkenbare omgeving. De bewoners vormen met elkaar een huishouden en richten zelf hun dagelijks leven in. De medewerkers zijn onderdeel van het huishouden en sluiten, in de ondersteuning en zorg die zij verlenen, zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en de voorkeuren van de bewoners.

 

Zorggroep Ter Weel beschikt over een kleinschalige woonvoorziening in Woonzorgcentrum Hof Cruninghe in Kruiningen. In dit woonzorgcentrum bevinden zich twee woningen. In iedere woning is plaats voor zeven bewoners.

 

In Zorgcentrum Randhof te Goes wordt eveneens kleinschalige verpleeghuiszorg aangeboden. In drie woningen wordt aan 20 mensen met dementie of een chronische lichamelijke beperking verpleeghuiszorg verleend.

 

In Zorgcentrum Moerzicht in Yerseke West zijn drie groepswoningen met in totaal 18 verpleeghuisplaatsen voor dementerende ouderen.