Locaties

Dagbesteding

Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onderdeel van de participatiewet, heeft Zorggroep Ter Weel het aanbod van de dagbesteding per 1 januari 2015 opnieuw ingericht. We spreken nu over dagbesteding met een indicatie Wmo en gespecialiseerde dagbesteding. Voor de gespecialiseerde dagbesteding heeft een cliënt een indicatie Wlz (Wet langdurige zorg) of een beschikking Wmo nodig. Zorggroep Ter Weel biedt hiervoor nieuwe arrangementen aan, afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. In overleg met de cliënt en zijn of haar eerste contactpersoon wordt de dagbesteding op maat ingevuld.

 

Dagbesteding wordt aangeboden in Goes en Reimerswaal, gespecialiseerde dagbesteding alleen in Goes.

 

Folder

Regio Goes

Regio Reimerswaal