Locaties

Faciliteiten

Woonzorgcentrum Maria-Oord bestaat uit een hoofdgebouw met 36 zorgappartementen en een tweetal woningen met in totaal 12 verpleeghuisplaatsen voor cliënten met psychiatrische problematiek. De groepswoningen hebben een centrale huiskamer en per cliënt een eigen kamer.

 

Het gebouw heeft een moderne uitstraling en een sfeervol restaurant. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, die een bijdrage leveren aan het welzijn en aangepast zijn op de zorgvraag van de cliënten.