Diensten

Wolfshoek

Ligging en omgeving

Op de hoek van de 's Heer Elsdorpweg en de Louise de Colignylaan in Goes bevindt zich woonzorgcentrum Wolfshoek. Dit is een complex met 25 seniorenwoningen in de hogere prijsklasse. Aan de bewoners kan op maat service worden verleend vanuit woonzorgcentrum Randhof.

 

Faciliteiten

De woningen zijn bedoeld voor ouderen van 65 jaar en ouder. U woont zelfstandig, comfortabel en veilig. Als het nodig is, kan er een beroep worden gedaan op de diensten van woonzorgcentrum Randhof.

 

De volgende diensten worden aangeboden:

  • Aansluiting op het alarmsysteem (spreek/luisterverbinding)
  • Eerste hulp (dag en nacht)
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Administratieve hulp
  • Warme maaltijden met keuzemenu
  • Tijdelijke opname bij ziekte, nachtopvang
  • Deelname aan ontspanningsactiviteiten
  • Huishoudelijke dienst in openbare ruimten
  • Inspraak via de huurderscommissie
  • Gebruik van winkel, bank, kapper, biljart, pedicure, fysiotherapeut, etc. in woonzorgcentrum Randhof