Over Zorggroep Ter Weel

Kwaliteit

Het bieden van kwaliteit is al geruime tijd een speerpunt van beleid voor Zorggroep Ter Weel. De organisatie past haar producten en diensten voortdurend aan op de veranderende vraag van de cliënt. Hoewel een kwaliteitscertificaat verplicht wordt gesteld door de overheid, ziet Zorggroep Ter Weel dit vooral als een mogelijkheid om aan te tonen dat de organisatie zich tot het uiterste inspant om aan de wensen van de cliënt te voldoen. In 2009 heeft Zorggroep Ter Weel als kroon op het werk van alle medewerkers het volledige HKZ-kwaliteitscertificaat behaald en vinden regelmatig tussentijdse beoordelingen plaats. Aan toekomstige cliënten biedt het certificaat een basisgarantie voor kwaliteit.