Over Zorggroep Ter Weel

Geschillencommissie

Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de Geschillencommissie.

 

Per 1 januari 2011 is de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) ingesteld. De geschillencommissie VVT is in de plaats gekomen van de Landelijke Beroepscommissie Klachten (LBK).

 

Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de Geschillencommissie VVT. De geschillencommissie behandelt geschillen tussen consument en zorgaanbieder en werkt volgens een reglement. Wanneer u als consument klachten of problemen heeft, moet u altijd eerst zelf proberen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen en vaak zal dit ook lukken. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de door u geleden schade vergoed willen hebben.

 

Als u het met de zorgaanbieder niet eens wordt over de oplossing van het geschil, dan kunt u dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie VVT. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website http://www.geschillencommissie.nl.