Over Zorggroep Ter Weel

Complimenten, tips en klachten

Complimenten en reacties

Bij Zorggroep Ter Weel streven wij ernaar met elkaar een zo goed mogelijke zorg- en dienstverlening te leveren aan onze cliënten. Voor ons is het belangrijk om te leren van onze fouten, maar het is natuurlijk ook leuk om af en toe een compliment te ontvangen.

 

Daarom willen wij u vragen, wanneer u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening of hierop een reactie wilt geven, dit te delen met ons en anderen. Bezoek hiervoor ZorgkaartNederland (www.zorgkaartnederland.nl). Hier kunt u anoniem een beoordeling achterlaten. Een beoordeling is makkelijk in te vullen en kost slechts enkele minuten. Tevens helpt u hiermee andere zorgkiezers.

 

Tips

Wij zijn bij Zorggroep Ter Weel continu bezig met het verbeteren van de diensten die wij leveren. Wij hopen dat u dit ziet en ons daarmee wilt helpen. Is er dus iets waarvan u denkt dat het anders moet, beter of makkelijker kan, of mist u iets? Geef ons dan een tip! U kunt hiervoor een e-mail sturen naar de beleidsmedewerker kwaliteit. Per tip zullen wij kijken hoe wij hiermee aan de slag kunnen gaan.   

 

Klachten

Het kan ook voorkomen dat u ontevreden bent over de zorg die u of uw naaste ontvangt. Hier zijn wij zelf ook niet blij mee en wij waarderen het daarom, als u dit aan ons kenbaar wilt maken. Wij gaan zorgvuldig met uw ongenoegen/klacht om. Wij kunnen leren van klachten en een klacht kan de aanleiding zijn om maatregelen te treffen en voorkomen dat er in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

Voor het kenbaar maken van uw onvrede/klacht heeft Zorggroep Ter Weel een klachtenprocedure opgesteld. Deze is opgebouwd uit verschillende stappen. Klik hier voor de klachtenprocedure.

 

Als u of uw familie/vertegenwoordiger vindt dat u niet goed bent behandeld of bejegend, dan kunt u  het beste direct contact opnemen met degene die uw ongenoegen heeft veroorzaakt. Op deze manier kan uw klacht direct worden besproken en vaak al worden opgelost. 

Bent u nog niet tevreden over de eerste afhandeling van de klacht, dan heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de leidinggevende van de afdeling of locatie. Wanneer u er ook met de leidinggevende niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan een van de  managers. De manager zal samen met u kijken naar wat de beste oplossing is en u hier verder in adviseren en begeleiden. Als uw klacht van dien aard is dat u dit niet met de medewerker zelf wilt bespreken, kunt u ook gelijk contact opnemen met de manager.

 

Als alle interne gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u in gesprek gaan met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De betreffende manager verzoekt dan aan de beleidsmedewerker kwaliteit contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. Deze zal vervolgens samen met u naar een oplossing zoeken en/of bemiddelen in klachten tussen u en de organisatie.   

 

 

 

Wanneer uw klacht zowel intern als met de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland.

Het adres is:

Klachtencommissie Zeeland

t.a.v. het ambtelijk secretariaat

Stationspark 2

4462 DZ Goes

Tel.: 0113 - 250073   

e-mail: klachtencommissiezeeland AT viazorg DOT nl

 

 

Folder

Klachtencommissie Zeeland

 

Samenstelling

Klachtencommissie Zeeland

 

Meldingsformulier

Klachtencommissie Zeeland