Actueel

Ter Weel Onderneemt

Nummer 2 - December 2016

Voor u ligt de tweede uitgave van Ter Weel Onderneemt, waarin het thema ‘wonen’ centraal staat. Goed wonen is een van de basisbehoeften van een mens. Je thuis voelen in een veilige omgeving bepaalt voor een groot deel je kwaliteit van leven, ook als je oud en kwetsbaar bent geworden. De overheid houdt zich bezig met het huisvesten van kwetsbare burgers en de betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de woning wanneer je zorg nodig hebt.

 

In deze Ter Weel Onderneemt komen verschillende personen en instanties aan het woord die te maken hebben met wonen voor kwetsbare mensen. Ter Weel heeft de afgelopen jaren veel werk verzet om in haar woonzorgcentra een goed woonklimaat te creëren. De woorden van teamleider Maurice Theune vormden hierbij een rode draad: Je thuis voelen in een huis waar je voorheen nooit had willen wonen.

 

Nieuwe  inzichten over de combinatie wonen met intensieve zorg en de wens om langer thuis te blijven bepalen de agenda voor de nabije toekomst. Een aantal van deze vernieuwingen komen aan bod in deze uitgave. Ideeën die inspireren en die recht doen aan de ontwikkelingen die ook de diverse lokale en centrale overheden graag zien. 

 

Ik wens u veel leesplezier en fijne en gezellige dagen toe!

 

André Lokerse,

Manager zorg, welzijn en behandeling (regio Reimerswaal), eigenaar van product-marktcombinatie Ter Weel Wonen én gastredacteur