Actueel

Ter Weel Onderneemt

Nummer 1 - September 2016

Voor u ligt de eerste uitgave van Ter Weel Onderneemt. Na 4,5 jaar Ter Weel Bouwt is dit de opvolger, met nieuwsfeiten over het nieuwe Strategisch Ondernemersplan 2016-2018 van Zorggroep Ter Weel: ‘Opveren en Innoveren’.

 

Er is bewust gekozen voor de term ‘ondernemen’, omdat de zorg ook een bedrijf, een onderneming is. Er wordt zorg geleverd aan kwetsbare ouderen en daaromheen functioneert een hele organisatie die dit zorgproces ondersteunt. Facilitaire diensten (koken, wassen, onderhoud), ICT, maar ook financiën, cliëntenregistratie, artsen, fysiotherapie, welzijnsmedewerkers, enzovoorts.

 

Ouderen blijven in de toekomst steeds langer thuis wonen, waardoor zij in de thuissituatie al ondersteuning nodig hebben van zorgorganisaties. Thuiszorg is hier een bekend voorbeeld van, maar je kunt ook denken aan verpleegzorg thuis, allerlei gemaksdiensten, mantelzorg en vervoer naar activiteiten. Zorggroep Ter Weel wil vanuit haar zorgcentra ook de thuiswonende ouderen gaan ondersteunen. Hiertoe zullen we ons huidige aanbod moeten vernieuwen. Om dit te stimuleren zijn er workshops gegeven om teamleiders en andere ondersteunende diensten meer ondernemend te leren denken. In de workshops zijn ideeën aangedragen die verder uitgewerkt gaan worden. In Ter Weel Onderneemt willen we u op de hoogte houden van deze plannen.

 

In iedere uitgave zal een van de vijf product-marktcombinaties  (zorg, wonen, gemak, actief en kennis) centraal staan. Ik wens u veel leesplezier!

 

Coby Traas,

Bestuurder Zorggroep Ter Weel