Actueel

Succesvolle samenwerking tussen HZ en Ter Weel

Succesvolle samenwerking tussen HZ en Ter Weel

In het ondernemersplan van Zorggroep Ter Weel staat omschreven dat de organisatie zich wil ontwikkelen tot een lerende onderneming, waar kennis delen en leren van ervaringen centraal staat. In dat kader hechten we waarde aan kennisinbreng van de aankomende jongprofessionals vanuit het onderwijs.

 

Afgelopen half jaar hebben vier studenten van de HZ University of Applied Sciences bij Zorggroep Ter Weel een afstudeeropdracht uitgevoerd voor hun eindscriptie in het vierde leerjaar. Bas de Winter heeft voor zijn opleiding Commerciële Economie het inkoopproces van de organisatie tegen het licht gehouden. Koen van de Klundert is voor zijn opleiding Commerciële Economie intensief betrokken geweest bij een pilot met digitale middelen voor cliënten van het verzorgingshuis. Etienne Keijts heeft voor zijn opleiding Communicatie een onderzoek gedaan naar de informatieloketten van Zorggroep Ter Weel. Juliette Welleman heeft voor haar opleiding Commerciële Economie in opdracht van Ter Weel Actief onderzoek gedaan naar beweegredenen van oudere buurtbewoners om deel te nemen aan activiteiten. Voor drie van hen is het harde werken al bekroond met een diploma. Als organisatie feliciteren we hen hartelijk met het mooie resultaat. Maar allen ook hartelijk dank voor de onderzoeksresultaten; dat biedt voor Ter Weel weer perspectief voor vervolgstappen.

 

HZ heeft voor het eerst een nieuwe werkwijze toegepast op de afstudeerperiode. In oktober begint de student al in samenwerking met het bedrijf aan de voorbereiding van de opdracht, die dan na goedkeuring door school uitgevoerd wordt in de maanden januari t/m juni. Voor Zorggroep Ter Weel is deze werkwijze goed bevallen. De opdrachten kunnen zo goed voorbereid en gericht op de organisatie plaatsvinden. Het eindresultaat was dan voor Ter Weel ook zeker nuttig. De studenten zijn geheel zelfstandig aan de slag gegaan. Voor interne begeleiding en vragen was er voor ieder van hen een begeleider beschikbaar. Wat ons betreft gaat de samenwerking in deze vorm een vervolg krijgen. Het blijkt dat de expertise van de studenten heel goed past bij de praktijksituaties in de zorgorganisatie.

Terug naar overzicht